Projektna akademija

Šola za župane v Pivki

25. oktober 2022 ob 17.00, Krpanov dom, Pivka

V okviru Šole za župane organiziramo posvet v Pivki za občine Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

»Šola za župane«, ki je pobuda 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij (NVO), je tik pred vrati. V oktobru in novembru bomo v vseh slovenskih regijah organizirali vrsto dogodkov, katerih namen je spodbuditi razpravo o tem, kakšno skupnost si želimo.

V Primorsko-notranjski regiji bomo organizirali dva posveta, in sicer:

  • V Cerknici 18. 10. 2022 ob 17.00 za občine Cerknica, Bloke in Loška dolina
  • V Pivki 25. 10. 2022 ob 17.00 za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna


Šola za župane bo tudi letos temeljila na sodelovanju in izmenjavi dobrih praks, s katerimi želimo:

  • vključiti širšo javnost v predvolilno debato županskih kandidatov;
  • odpirati aktualne teme v času predvolilne kampanje;
  • ozaveščati širšo javnost o pomenu in vlogi nevladnega sektorja v lokalnem okolju.


S temami, ki jih bomo izpostavljali v naši regiji, naslavljamo:

a)  Potrebe različnih ciljnih skupin

  • Kako reševati stiske mladih

b) Vključevanje javnosti v pripravo programov in politik

  • Participativni proračun in druge oblike vključevanja javnosti v urejanje skupnih izzivov
  • Zakaj in kako vključevati občane v pripravo lokalnih strategij

c) Razvoj nevladnih organizacij  in civilne družbe

  • Izboljšajmo občinske razpise za NVO in druge nepridobitne organizacije

d) Izzive, ki so povezani z okoljem

  • Naša skupna  skrb za okolje

Na Šoli za župane se bomo srečali  predstavniki nevladnih organizacij, kandidati za župane in občinske svete ter drugi, ki želimo s sodelovanjem in povezovanjem delati za dobrobit lokalne skupnosti.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.