Usposabljanja

Informativna delavnica: CERV razpisi

28. februar 2024 ob 10.00, Mladinski center Postojna

Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Eqality, Rights, Values) – CERV je okoli 1,55 milijarde EUR vreden centraliziran evropski program, s katerim želi Evropska komisija zaščititi in spodbujati pravice in vrednote, kot so zapisane v Pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Program podpira projekte, ki prispevajo k boju proti vsem vrstam diskriminacije, spodbujajo enakost spolov, boj proti nasilju, zgodovinsko spominjanje, pravice otrok, udeležbo državljanov, enakost na delovnem mestu in še veliko več.

Delavnica bo potekala v sredo, 28. 2. 2024, ob 10:00 v Mladinskem centru Postojna.

Pripravljamo brezplačno delavnico, na kateri bomo spoznali program CERV in trenutno aktualne razpise. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako izzive naše regije preoblikovati v CERV projekt.

Delavnica je primerna za nevladne organizacije, občine, šole in druge javne zavode.

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2023-2027.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.