Evropski razpisi

CERV: Razpis za izbor posredniških organizacij, ki bodo izvajale podporne aktivnosti za NVO, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva program

Predmet razpisa: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote - sklop »Vrednote Unije« - objavila javni razpis, katerega glavni cilj je spodbujanje pravic in vrednot, kot so zapisane v Pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah, z zagotavljanjem finančne podpore ter izgradnjo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij, ki delujejo na lokalni, regionalni, in / ali nacionalni ravni.
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Datum objave: 27.10.2023
Razpisni rok: 1.3.2024
  Povezava do razpisa

Namen tega razpisa je izbor in podpora omejenega števila posredniških organizacij v več državah članicah, ki bodo izvajale podporne aktivnosti za čim večje število NVO, ki na lokalni, regionalni in / ali nacionalni ravni delujejo na področjih, ki jih pokriva program CERV. Na tem razpisu izbrane posredniške organizacije bodo: 1) NVO zagotavljale finančna sredstva v okviru razpisov ter 2) za NVO izvajale aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti.


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji) z izkazanimi izkušnjami na področju podpornih storitev za izgradnjo zmogljivosti NVO ter razdeljevanja in upravljanja razpisnih sredstev. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.