Evropski razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja enakosti med spoloma za leto 2024

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja enakosti med spoloma za leto 2024.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Vrednost: 10 EUR
Datum objave: 11.12.2023
Razpisni rok: 29.2.2024
  Povezava do razpisa

Razpis ima dva sklopa: odpravljanje razlike med spoloma pri oskrbi (sklop 1) ter implementacija direktive o preglednosti plačil (sklop 2).
 

Upravičeni prijavitelji

V okviru sklopa 1 se lahko na razpis prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Sofinancirajo se tako nacionalni kot mednarodni projekti, zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.

V okviru sklopa 2 so prijavitelji nacionalni organi, ki so odgovorni za implementacijo direktive za preglednost plačil v EU, kot partnerji pa lahko sodelujejo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Sofinancirajo se tako nacionalni kot mednarodni projekti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.