Evropski razpisi

CERV: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, pristojnim za varstvo osebnih podatkov

Predmet razpisa: eneralni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, ki so pristojni za spremljanje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), pri ozaveščanju deležnikov o zakonodaji o varstvu osebnih podatkov. Sofinancirajo se nacionalni in mednarodni projekti, prijavitelji na razpis so javni organi, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Vrednost: 2.000.000 EUR
Datum objave: 11.12.2023
Razpisni rok: 24.4.2024
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis so nacionalni javni organi, ki so pristojni za spremljanje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Člen 51), kot partnerji lahko sodelujejo tudi pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa. Prijavi se lahko nacionalne ali mednarodne projekte. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.