Evropski razpisi

CERV: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim kontaktnim točkam za vključevanje Romov

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis, namenjen podpori nacionalnim kontaktnim točkam za spodbujanje enakosti in vključevanje Romov v državah EU. Prijavitelji na razpis so nacionalne kontaktne točke, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Vrednost: 1.600.000 EUR
Datum objave: 11.12.2023
Razpisni rok: 7.3.2024
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis so nacionalne kontaktne točke za vključevanje Romov (ena prijava na državo), kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi pravne osebe javnega in zasebnega prava (romske civilnodružbene organizacije, …) iz držav upravičenk v okviru programa. Prijavi se lahko nacionalne ali mednarodne projekte. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.