Nacionalni razpisi

Javni razpis MIZŠ za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018

Predmet razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2018.
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 9.7.2018
Razpisni rok: 14.12.2018
  Povezava do razpisa

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:

  -  izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
  -  vrhunski mednarodni dosežek,
  -  življenjsko delo v športu.

B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:

  - pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
  - pomemben tekmovalni dosežek,
  - življenjsko delo v športu,
  - pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.