Nacionalni razpisi

Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja digitalne preobrazbe nevladnih in prostovoljskih organizacij s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev ter višje ravni usposobljenosti njihovih zaposlenih in uporabnikov na področju informacijske družbe z namenom hitrega in uspešnega odzivanja na izzive in potrebe družbe ter dodatne spodbude širši digitalizaciji družbe.
Naročnik: Ministrstvo za javno upravo, Sklad za razvoj nevladnih organizacij
Vrednost: 4.580.000 EUR
Datum objave: 31.5.2021
Razpisni rok: 30.7.2021
Kontakt: Urška Kavčič
E-pošta: gp.mju@gov.si
  Povezava do razpisa

Javni razpis je razdeljen na dva (2) ločena SKLOPA: SKLOP A in SKLOP B.

Ministrstvo za javno upravo bo sofinanciralo naslednje aktivnosti:

SKLOP A:

  • razvoj novih ali nadgradnja obstoječih storitev s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO na naslednjih področjih: (1) sociala, (2) zdravje, (3) okolje, prostor, ohranjanje narave, (4) kultura, (5) šport, rekreacija, (6) izobraževanje, raziskovanje, znanost, (7) človekove pravice, (8) informacijska družba, digitalizacija, (9) dolgoživa družba, (10) prostovoljstvo, vključno s:
  • promocijo novih/nadgrajenih storitev z usposabljanji za njihovo uporabo med uporabniki ter
  • usposabljanji in drugimi aktivnostmi za uporabnike NVO na področju informacijske družbe z rabo novih ter obstoječih digitalnih rešitev.

SKLOP B:

  • optimizacija procesov v NVO in razširitev njihovega delovanja s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO vključno z:
  • usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za njihovo uporabo ter
  • usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za digitalne kompetence.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023« (za Urško Kavčič).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.