Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.

Novice

Skrb za Zemljo

Objavljeno: 22.4.2024

Danes je Dan Zemlje z namenom ozaveščanja smo na naši spletni strani objavili blog na temo nevladnih organizacij in varovanja okolja. Več o tem...

V Občini Loška dolina na voljo brezplačna uporaba prireditvenega šotora

Objavljeno: 22.4.2024

Občina Loška dolina omogoča brezplačno uporabo površine skupaj z občinskim šotorom vsem društvom ki so registrirana v Občini Loška dolina za organizacijo kulturnih, turističnih, športnih in humanitarnih prireditev in drugih dogodkov. Več o tem...

Na področju kulture: sprejet pravilnik o načinu izkazovanja pomembnejših dosežkov NVO za podelitev statusa v javnem interesu

Objavljeno: 15.4.2024

Ministrstvo za kulturo je sprejelo Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, ki je začel veljati 11. aprila 2024. Več o tem...

Razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroci za leto 2024

Rok: 24.4.2024

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola in nasilja nad otroci za leto 2024.

CERV: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, pristojnim za varstvo osebnih podatkov

Rok: 24.4.2024

eneralni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, ki so pristojni za spremljanje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), pri ozaveščanju deležnikov o zakonodaji o varstvu osebnih podatkov. Sofinancirajo se nacionalni in mednarodni projekti, prijavitelji na razpis so javni organi, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Rok: 29.4.2024

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: - prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti; - izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; - založniški in AV (avdiovizualni) projekti; - organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.