Pobude za spremembe na lokalnem nivoju

Vsem županom v regiji smo posredovali pisno naše predloge za spremembo zakonodaje na lokanem nivoju, ki se navezuje na področje delovanja nevladnih organizacij na občinskem nivoju. Pozvali smo občinske uprave vas, da te predloge čimprej implementirajo, še posebej pobudo za ustanovitev skupne Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Pivka in Postojna.  

Želimo, da bi se NVO-ji redno srečevali z občinsko upravo, kjer bi imeli priložnost za neformalno izmenjavo mnenj. Menimo namreč, da je za učinkovit civilni dialog ključnega pomena aktivna in odzivna vloga občinske uprave in župana, saj lahko le na ta način dosežemo skupne razvojne cilje občine in regije.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.