Mladi

Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem razvoju mladih. Organizacije v mladinskem sektorju mladim na učinkovit način pomagajo pri njihovem polnem vključevanju v družbo in s tem pri doseganju avtonomije. Mladi velik del svojih znanj, izkušenj in kompetenc pridobivajo skozi neformalno izobraževanje, ki v večinski meri poteka prav v organizacijah v mladinskem sektorju. Mladinsko delo je najpomembnejša in najbolj obširna dejavnost mladinskega sektorja. Poleg socializacije v družini in v javnem sektorju (skozi šolski sistem), predstavlja tretji steber socializacije mladih s posebnim poudarkom na življenju v skupnosti. Organizacije v mladinskem sektorju skozi različne oblike mladinskega dela mlade učinkovito spodbujajo k prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja in posledice le teh ter odgovornost za prihodnost družbe. Med najpomembnejše učinke mladinskega dela štejemo pridobivanje kompetenc mladih za kritično razmišljanje, aktivno participacijo v vseh družbenih sferah, višjo zaposljivost, izoblikovanje celostne osebnosti in pridobitev veščin za lažji prehod iz mladostništva v samostojno življenje, širjenje socialnega kapitala, doseganje trajnostnega razvoja, ustvarjalnost in pobudništvo ter zdrav življenjski slog.

Spremljajte nas na Facebooku!

Povezave

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.