Poziv za predlaganje kandidata za predstavnika NVO v odboru Zero Waste v Občini Postojna

Občina Postojna v letošnjem letu vzpostavlja odbor Zero Waste, katerega naloga je je snovanje strategije Zero Waste koncepta in pregled nad transparentnostjo celotnega postopka pristopa k zavezi ZW ter uvajanja ukrepov ZW.
Na na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje enega (1) predstavnika NVO v odboru Zero Waste, vas vabimo k oddaji kandidatur za odbor Zero Waste.
Na podlagi prejetega poziva  in 1. odst. 2. člena Poslovnika za izbor kandidata, je Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO (koordinator) dne 18. 9. 2017 izdalo sklep o začetku postopka izbora predstavnika NVO v odbor Zero Waste. Celoten postopek izbora predstavnika NVO koordinira Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO (koordinator) v skladu s poslovnikom za izbor.

Pomembno:

  • kandidata lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež v Občini Postojna ali pa je v letu 2017 prejemnik razpisnih sredstev s strani Občine Postojna,
  • nevladna organizacija lahko predlaga največ enega kandidata,
  • zastopnik NVO in kandidat sta lahko ena in ista oseba,
  • kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.

POSTOPEK PRIJAVE

Obrazec za prijavo kandidata / kandidatke je priloga tega poziva in je na voljo na dnu strani.
Prijavo lahko oddate:

  • po pošti na naslov: Boreo, regijsko stičišče za NVO Primorsko-notranjske regije, Vilharjeva 14, 6230 Postojna;
  • osebno na naslovu: Boreo, regijsko stičišče za NVO Primorsko-notranjske regije, Vilharjeva 14, 6230 Postojna (vsak delavnik med 8.00 in 16.00);
  • po elektronski pošti: ana@boreo.si

Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do ponedeljka, 25. 9. 2017.

POSTOPEK IZBORA

Rokovnik za izvedbo postopka:
18.9.2017 – objava poziva za prijavo kandidatov
25.9.2017 – rok za oddajo prijav kandidatov
26.9.2017 – pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi
30.9.2017 – objava seznama predlaganih kandidatov (pogojno) oz. imenovanje predstavnika
2.10.2017 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem (pogojno)
2.10.2017 – začetek volitev (pogojno)
6.10.2017 – zaključek volitev (pogojno)
9.10.2017 – pregled glasovnic (pogojno).
9.10.2017 – priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanem predstavniku Občini Postojna in objava poročila na spletni strani www.boreo.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 041 578 131  ali preko e-pošte ana@boreo.si

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora!
 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.