Rezultati poziva

Na poziv smo v regijskem stičišču prejeli eno (1) popolno prijavo kandidata, ki jo je oddalo PROSTOR, Društvo za arhitekturo in prostor, Podgrad 3b, Podgrad. Glede na to, da je število prispelih prijav enako številu prostih mest, komisija za vodenje postopka izbora na temelju 7. odstavka 4. člena Poslovnika postopka izbora ugotavlja, da je predstavnica NVO v odboru Zero Waste posala Karmen Tomažič, Podgrad 3b, 6244 Podgrad.

Priloge

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.