Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti

LAS je pretežno definiran kot strokovno posvetovalno telo župana/županje in/ali mestnega/občinskega sveta. Pomembno je, da ima LAS samostojno proračunsko postavko v občinskem/mestnem proračunu.

Na podlagi sklepa županov občin Postojna in Pivka o imenovanju lokalne akcijske skupne za preprečevanje zasvojenosti v občinah Postojna in Pivka z dne 14.5.2015 je le ta pričela z delovanjem 10.12.2015.

 

 

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.