Participacija otrok in mladih v občini Postojna

Pravica do participacije je v okviru ene izmed štirih prednostnih področij zapisana že
v Konvenciji o otrokovih pravicah iz leta 1989. Prav tako je bila v letu 2009 ena izmed štirih nalog Sveta Evrope na področju otrok in mladostnikov »participacija mladih in demokratično državljanstvo«. Namen te naloge je bil med drugim tudi »najti inovativne načine za aktivno participacijo mladih, ki jih bo Svet Evrope potem spodbujal in pripomogel k njihovemu širjenju«. Svet Evrope je participacijo otrok in mladostnikov vključil tudi v svoje prioritete na področju mladine za obdobje 2010-2012, v nalogi »človekove pravice in demokracija«, v katero je vključeno »spodbujanje participacije mladih, demokratično državljanstvo in razvoj mladinskega prostovoljstva in mladinskih organizacij.«

»Mladim je potrebno ponuditi možnost raznovrstnega aktivnega udejstvovanja na različnih področjih in nivojih participacije, ta pobuda pa je tudi priložnost za ozaveščanje o različnih pomembnih vprašanjih, ki jih lahko otroci župani nato prenesejo nazaj med svoje vrstnike. Na ta način lahko mladi pridobivajo nove izkušnje in razumevanja ter nova poznanstva,« 

Fotogalerija: Participacija otrok in mladih v občini Postojna


 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0301jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0305jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0306jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0309jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0401jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0402jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0403jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0404jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0405jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0406jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0407jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0408jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0409jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0410jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0411jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0412jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0413jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0414jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0415jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0416jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_073416jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_073421jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_073543jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090636jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090642jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090732jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090739jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090746jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090754jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091722jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091729jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091739jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091750jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091859jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_111840jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_120103jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_120110jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojnaarja_pri_pahorjujpg.jpg
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.