3. seja RSR

Tretja (dopisna ) seja RSR NKR se je odvijala v torek, 14.1.2014 in je trajala do srede 15.1.2014 do 12. ure.

Dnevni red:

  1. Potrditev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije za obdobje 2013-2015.
  2. Sprejem sklepa RS Notranjsko-kraške regije o podpori proaktivnega pristopa RRA Notranjsko-kraške regije k pripravi Programa razvojnih usmeritev za Vzhodno Slovenijo.
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.