4. seja RSR

Četrta seja RSR NKR se bo odvijala v četrtek, 6.2.2014 ob 16. uri v sejni sobi Občine Pivka.

.Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnikov 1. seje ter 2. in 3. (dopisne) seje Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  3. Seznanitev s potekom priprave Regionalnega razvojnega programa ter obravnava in potrditev osnutka Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije.
  4. Predstavitev poročila o delu Regionalne destinacijske organizacije Postojnska jama – Zeleni kras (RDO) za obdobje september – december 2013 ter obravnava in potrditev Programa dela RDO za leto 2014.
  5. Potrditev sestave Regionalne razvojne mreže Notranjsko-kraške regije.
  6. Razno
Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.