1. seja RSR

1. seja RAZVOJNEGA SVETA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE, je potekala v četrtek, 7. 11. 2013 ob 16. uri v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
 
Predlog dnevnega reda:
 
  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Poročilo o imenovanju oz. volitvah in potrditvi članov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  3. Obravnava predloga poslovnika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  4. Izvolitev predsednika in podpredsednika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  5. Obravnava predloga sestave odborov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  6. Izvajanje splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2014-2020.
  7. Predstavitev in obravnava razvojnih prioritet Notranjsko-kraške regije v programskem obdobju 2014-2020 (RRP za Notranjsko-kraško regijo za obdobje 2014-2020).
  8. Predstavitev in obravnava programa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) (Aleš Zidar, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom).
  9. Razno
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.