1. seja RSR

1. seja RAZVOJNEGA SVETA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE, je potekala v četrtek, 7. 11. 2013 ob 16. uri v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
 
Predlog dnevnega reda:
 
  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Poročilo o imenovanju oz. volitvah in potrditvi članov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  3. Obravnava predloga poslovnika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  4. Izvolitev predsednika in podpredsednika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  5. Obravnava predloga sestave odborov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  6. Izvajanje splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2014-2020.
  7. Predstavitev in obravnava razvojnih prioritet Notranjsko-kraške regije v programskem obdobju 2014-2020 (RRP za Notranjsko-kraško regijo za obdobje 2014-2020).
  8. Predstavitev in obravnava programa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) (Aleš Zidar, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom).
  9. Razno

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.