5. seja RSR


5. seja RAZVOJNEGA SVETA PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE,  bo potekala v sredo, 21. 1. 2015 ob 16. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 4. seje Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
3. Potrditev spremenjene skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije.
4. Seznanitev z Regionalnim razvojnim programom Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020.
5. Predstavitev Poročila o delu RDO Postojnska jama-Zeleni kras za leto 2014 in potrditev Programa dela RDO Postojnska jama-Zeleni kras za leto 2015
6. Razno.

Vabljeni:
 člani Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije
 skrbnik regije na MGRT
 Dejan Iskra, vodja RDO Postojnska jama-Zeleni kras – vabljen k 5. točki dnevnega reda

Priloge:
 Zapisnik 4. seje Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
 Predlog spremenjene skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije.
 Obrazložitev k 3. točki dnevnega reda o potrditvi spremenjene skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije.
 Odlok o ustanovitvi RSR
 Poslovnik o delu RSR
 Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020
 Obrazložitev postopka potrditve RRP k 4. točki dnevnega reda
 Poročilo o delu RDO Postojnska jama-Zeleni kras za leto 2014
 Program dela RDO Postojnska jama-Zeleni kras za leto 2015
 Obrazložitev k 5. točki dnevnega reda o delu RDO Postojnska jama-Zeleni kras

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.