Izbor predstavnikov NVO v Razvojni svet Notranjsko-kraške regije

V skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. št. 20/2011) so med člani Razvojnega sveta regije tudi predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij (NVO). Namen Razvojnega sveta je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji.

V Notranjsko-kraški regiji bodo nevladni sektor v Razvojnem svetu predvidoma zastopali 3 predstavniki nevladnih organizacij, ki jih bomo izbrali po območjih posameznih upravnih enot. Na območju posamezne upravne enote bo v Razvojnem svetu po en predstavnik NVO, kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s sedežem v eni od upravnih enot.

Vse informacije v zvezi s postopkom izbora predstavnikov, poziv in obrazec so na voljo na podstrani Poziv.

Vabimo vas, da predlagate kandidata za Razvojni svet regije in pripomorete k razvoju nevladnega sektorja v Notranjsko-kraški regiji!

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.