Poziv

Nevladne organizacije s sedežem na območju Notranjsko-kraške regije vabimo k predlaganju kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij v bodoči Razvojni svet regije.

V skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. št. 20/2011) so med člani Razvojnega sveta regije tudi predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij (NVO). Namen Razvojnega sveta je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji.

V Notranjsko-kraški regiji bodo nevladni sektor v Razvojnem svetu predvidoma zastopali 3 predstavniki nevladnih organizacij, ki jih bomo izbrali po območjih posameznih upravnih enot. Na območju posamezne upravne enote bo v Razvojnem svetu po en predstavnik NVO, kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s sedežem v eni od upravnih enot.

1. Predstavniki NVO v Razvojnem svetu NKR

V postopku izbora predstavnikov NVO v bodočem Razvojnem svetu regije se izbira 3 predstavnike NVO:

  • 1 predstavnik za območje Upravne enote Cerknica,
  • 1 predstavnik za območje Upravne enote Ilirska Bistrica in
  • 1 predstavnik za območje Upravne enote Postojna.
     

2. Poslovnik izbora kandidatov

Za izpeljavo postopka imenovanja predstavnikov NVO v Razvojni svet regije se uporablja "Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v razvojni svet Notranjsko-kraške regije", ki je dosegljiv med prilogami spletne strani in ga dobite s klikom na to povezavo.

3. Dostop do obrazcev

Obrazec za predlaganje kandidata je na voljo v prilogi strani in ga dobite s klikom na to povezavo.

4. Način oddaje predlogov

Predloge zbira Regijsko stičišče za nevladne organizacije NKR BOREO, Prijave lahko oddate s priporočeno pošiljko ali osebno.

Naslov za poštno pošiljanje:
Mladinski center Postojna
Vilharjeva ulica 14a, p.p. 126
6230 Postojna
Ob oddaji pošiljke na pošto morajo prijavitelji na e-poštni naslov info@boreo.si poslati sporočilo o oddaji vloge na poziv z navedbo prijavitelja.

Osebna oddaja:
Naslov: Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14a, Postojna
Oseba za sprejem predlogov: Simeon Šalamon
Uradne ure: od torka do petka med 16.00 in 20.00

5. Oprema prijave

Na ovojnici mora biti napisano "Volitve NVO".

6. Rok za oddajo predlogov

Rok za oddajo predlogov je sreda, 7. 11. 2012 (najkasneje na ta dan mora biti prijava oddana na pošto ali osebno).

7. Sodelovanje v komisiji za izbor

Predstavniki nevladnih organizacij, ki prijavljajo kandidate, lahko sodelujejo v komisiji za izbor kandidatov v Razvojni svet NKR. Kandidati ne morejo sodelovati v komisiji.

8. Upravičeni predlagatelji

Kandidate lahko predlagajo vse nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi, ustanove in fundacije) s sedežem v Notranjsko-kraški statistični regiji torej v občinah Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. Kandidate za posamezno mesto po območjihlahko predlagajo le nevladne organizacije s sedežem na območju upravne enote, za katero se izbira predstavnik.

Primer: društvo s sedežem na Uncu (UE Cerknica) lahko predlaga kandidata za razpisano mesto A., torej za mesto predstavnika iz UE Cerknica, ne more pa predlagati kandidata za mesto C., ki pripada NVO-jem iz UE Postojna.

9. Seznam kandidatov in obveščanje

Seznam prispelih predlogov z navedbo predlagateljev bo objavljen na spletni povezavi www.boreo.si/kandidati v 10-ih dneh po poteku roka za oddajo predlogov. Predlagatelje bomo o objavi seznama in nadaljnjih postopkih obvestili preko e-pošte. obvestili V kolikor bo za posamezno mesto po upravnih območjih predlaganih več kandidatov, bodo v skladu s 6. členom omenjenega poslovnika pred volitvami opravljene tudi osebne predstavitve kandidatov. O datumu in kraju osebnih predstavitev bodo kandidati obveščeni naknadno.

10. Dodatne informacije

Za dodatne informacije nam pišite na info@boreo.si ali pokličite na 040 413 315 (Samo).

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.