Postopek za izbor kandidatov v delovno telo za preučitev javnih razpisov v občini Postojna

Na podlagi prispelih vlog za predlaganje kandidatov v delovno telo za preučitev javnih razpisov za sofinanciranje NVO občine Postojna objavljamo seznam prispelih kandidatur.

Ker je prispelo na dva razpisana sklopa (kultura in humanitarnost, sociala, zdravstva ali drugih dejavnosti)  prispelo več vlog kot je razpisanih mest, razpisujemo predstavitev kandidatov, ki bo v ponedeljek, 11.5.2015 ob 18:00 v prostorih Mladinskega centra Postojna, Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna. 

Na javni predstavitvi kandidatov se bo,  po predstavitvah kandidatov  skušalo predstavnika NVO imenovati s soglasjem.

V kolikor ne bo prišlo do dogovora, bomo razpisali volitve po naslednji časovnici:

11. 5. 2015 ob 18:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
11. 5. 2015 - začetek volitev (pogojno)
19. 5. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
21. 5. 2015 ob 18:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

Seznam kandidatov: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/seznam-kandidatov.doc

Zapisnik komisije za odpiranje prispelih vlog: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/zapisnik-komisije--odpiranje-vlog-za-kandidate-v-delovno-telo-za-preuitev-javnih-razpisov-za-nvo-obine-postojna.doc

 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.