Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov v delovno telo za preučitev javnih razpisov za NVO Občine Postojna

V Občini Postojna bodo v letošnjem letu opravljeni pregled in prilagoditve meril, pravilnikov in ostale dokumentacije na področju izvajanja javnih razpisov za sofinanciranje nevladnih organizacij. Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.

Na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje osmih predstavnikov nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlaganje predstavnikov v delovno telo za preučitev javnih razpisov Občine Postojna za sofinanciranje nevladnih organizacij.

Predstavniki NVO v delovnem telesu

V postopku izbora predstavnikov NVO v delovno telo se izbira 8 predstavnikov NVO in sicer:

  • 2 predstavnika s področja kulture,
  • 2 predstavnika s področja turizma,
  • 2 predstavnika s področja mladih in dejavnosti mladih in
  • 2 predstavnika s področja humanitarnosti, sociale, zdravstva in drugih programov.

2. Način izbora kandidatov

Za izpeljavo postopka imenovanja predstavnikov NVO v delovno telo se smiselno uporablja "Poslovnik postopka izbora predstavnikov NVO v razvojni svet Notranjsko-kraške regije" s skrajšanim rokom za izvedbo volitev, ki je dosegljiv na spletni povezavi http://www.boreo.si/aktivnosti/civilni-dialog-in-zagovornistvo/delovna-skupina-javni-razpisi-v-obcini-postojna/poziv.

3. Dostop do obrazcev

Obrazec za predlaganje kandidata je na voljo tukaj.

4. Način oddaje predlogov in rok

Predloge zbira Regijsko stičišče za nevladne organizacije NKR BOREO, Prijave lahko oddate s priporočeno pošiljko ali osebno v zaprti ovojnici z označbo organizacije in napisom "Delovno telo NVO".

Rok za oddajo predlogov je 30. 4. 2015 (najkasneje na ta dan mora biti prijava oddana na pošto ali osebno).

Naslov za poštno pošiljanje:
Mladinski center Postojna
Vilharjeva ulica 14a, p.p. 126
6230 Postojna
Ob oddaji pošiljke na pošto morajo prijavitelji na e-poštni naslov info@boreo.si poslati sporočilo o oddaji vloge na poziv z navedbo prijavitelja.

Osebna oddaja:
Naslov: Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14a, Postojna
Oseba za sprejem predlogov: Martina Ćiković (do 16.00) in Iztok Djordjevič (po 16.00)
Uradne ure: od torka do petka med 9.00 in 20.00

5. Sodelovanje v komisiji za izbor

Predstavniki nevladnih organizacij, ki prijavljajo kandidate, lahko sodelujejo v komisiji za izbor kandidatov. Kandidati ne morejo sodelovati v komisiji.

6. Rokovnik za izvedbo postopka

15. 4. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov
30. 4. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov
4. 5. 2015 ob 13:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav (objava seznama kandidatov)
6. 5. 2015 - rok za dopolnitev prijav
7. 5. 2015 - objava dopolnjenega seznama
8. 5. 2015 ob 17:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem (pogojno)
8. 5. 2015 - začetek volitev (pogojno)
15. 5. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
18. 5. 2015 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic (pogojno) in izdaja sklepa o imenovanju

7. Upravičeni predlagatelji

Kandidate lahko predlagajo vse nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi, ustanove in fundacije) s sedežem v občini Postojna in nevladne organizacije, ki so se v letu 2014 uspešno prijavile na razpis za sofinanciranje delovanja društev v Občini Postojna.

8. Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na info@boreo.si ali pokličete na 040 413 315 (Samo).

Ana Širca l.r.,

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.