Društvo Eko Bistrc

Društvo Eko Bistrc – društvo za čisto okolje bistriške kotline se kot prvo v občini Ilirska Bistrica ukvarja z okoljsko in ekološko problematiko. Prepoznaven logotip risa kot ogrožene, zavarovane vrste bdi nad štirimi naravnimi elementi (vodo, zrakom, zemljo in ognjem). Zrasli smo iz istoimenske civilne iniciative, ki je združila krajane v prizadevanju za sodelovanje v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja lesno kemične tovarne Lesonit leta 2021. Trenutno vse svoje moči in prosti čas usmerjamo k reševanju težav (z onesnaženim zrakom, hrupom, smradom ...), ki nam jih povzroča obstoječa proizvodnja tovarne. Prizadevamo si, da bi tovarna pred morebitno razširitvijo proizvodnje prisluhnila prebivalcem in najprej sanirala obstoječe stanje in zmanjšala vplive na okolje.

Zavedamo se, da nas čaka še dolga pot za lepše in boljše okolje v občini Ilirska Bistrica, saj imamo še kar nekaj "starih grehov različnih industrij" - sanacija Globovnika (odlagališča nevarnih odpadkov Tovarne organskih kislin - TOK), sanacija odlagališča odpadkov v Jelšanah, nešteta manjša črna odlagališča, predvsem pa ozaveščanje prebivalstva, da tega ne počnejo več.
Vabljeni v naše vrste!

Kontakt

Naslov: Rečica 13
Pošta: 6250 Ilirska Bistrica
   
Spletna stran: https://www.facebook.com/eko.bistrc
   
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.