Društvo upokojencev Postojna

Društvo upokojencev Postojna deluje že 72 let. Najbrž smo največja organizacije civilne družbe v občini Postojna. Štejemo skoraj tisoč članic in članov. Delujemo na področjih športa in rekreacije, kulture, sociale, stanovanjske problematike in gospodarstva.

Šport in rekreacija združuje balinanje, namizni tenis, kegljanje, streljanje z zračnim orožjem, pikado in  igranje taroka. Za treninge in tekmovanja v balinanju uporabljamo balinišče v Zeleni dvorani, poleti pa lastno, lani rekonstruirano balinišče v Parku ob Zeleni dvorani. V Zeleni dvorani izvajamo še igranje taroka. Ostale športe izvajamo v OŠ A. Globočnika (namizni tenis), na strelišču SGLŠ in v prostorih kegljaškega kluba Proteus Postojna. Rekreacijo izven navedenih športov (pohodništvo in izleti) pa izvajamo na raznih mestih v naravi. Smo tudi serijski zmagovalci Športnih iger Južnoprimorske zveze društev upokojencev.

V kulturno dejavnost prištevamo dve vokalni skupini, in sicer MePZ Burja in Moško VS Brkinci. Sem spada tudi recitatorska sekcija, ki bi jo radi nadgradili z ustanovitvijo manjše igralske družine. Vsako leto izdamo tudi glasilo društva Sledi življenja, kjer objavljamo zanimivosti povezane z delovanjem društva, veliko fotografij in tudi literarne prispevke članic in članov. Naše pevke, pevci in recitatorji redno nastopajo na vsakoletni reviji Primorska poje, na Reviji pevskih zborov  Južnoprimorske zveze društev upokojencev, na lokalnih prireditvah in tudi v tujini. MePZ Burja vodi poklicna zborovodkinja, ki je edina, poleg strokovne sodelavke, ki prejema za svoje delo plačilo. Vse ostale dejavnosti opravljamo prostovoljno.

Na socialnem področju delujemo v dveh smereh: starejši za starejše (obiskovanje in skrb za občane starejše od 69 let) in v torkovih srečanjih (različna zanimiva predavanja za članice in člane, pa tudi za širšo publiko).

Na stanovanjskem področju organiziramo sprejem prošenj za prosta stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada RS, jih ocenimo  in  predlagamo zgornjemu skladu, komu naj odda morebitna prosta stanovanja.

Ker društvo razpolaga z zelo malo lastnine, se na gospodarskem področju osredotočamo na urejanje in vzdrževanje Parka ob Zeleni dvorani, vzdrževanje balinišča v parku in na oddajo dveh gostinskih objektov v parku. Radi bi tudi povečali zunanji oder v Parku ob Zeleni dvorani, ki bi s tem postal še bolj zanimiv za nastope raznih kulturnih skupin.

Seveda bi radi svojo dejavnost še razširili. Radi bi radi povečali oder v Parku ob Zeleni dvorani, izdali knjigo s poezijo in prozo, ki jo ustvarjajo naše članice in člani in končno uniformirali MePZ Burja. Za izvedbo celotnega programa so potrebna sredstva, kajti članarina zadošča le za pokritje dela osnovne dejavnosti društva. Sredstva, pridobljena na osnovi razpisov, pa namensko uporabljamo za izvedbo programov, za katere so nam bila dodeljena.

Kaj smo pa mi res dobro naredili?

Najbolj odmevna akcija v zadnjih štirih letih je bila rekonstrukcija dvosteznega zunanjega balinišča v parku ob Zeleni dvorani, ulica 1. maja 2c, Postojna. Balinišče smo rekonstruirali od spodnjega ustroja, do zaključne plasti, na katero smo položili asfaltno prevleko. Investicijo smo izvedli brez pomoči širše skupnosti in je stala dobrih 25.000 evrov. Kot poseben uspeh smatramo zaporedno zmagovanje naših športnih ekip na športnih igrah upokojencev Južnoprimorskega združenja in sodelovanje in zmago na državnih športnih igrah upokojencev Slovenije. V društvu delujeta dve pevski skupini. Mešani pevski zbor Burja in moška pevska skupina Brkinci, aktivna je tudi recitatorska sekcija, Že preteklih sedem let izdajajmo glasilo Sledi življenja. Naši prostovoljci redno obiskujejo občanke in občane starejše od 69 let. Dvakrat ne mesec organiziramo Torkova srečanja, Ocenjujemo in rangiramo prispele prošnje za najem stanovanj v lasti Nepremičninskega sklada Republike Slovenije, In še bi lahko našteval.
 

Kontakt

Naslov: Ulica 1. maja 2c
Pošta: 6230 Postojna
   
Epošta: du.postojna@gmail.com
Spletna stran: https://www.facebook.com/groups/213169586475266/
  https://www.facebook.com/groups/445424517391585/
   

Fotogalerija


  • : _drutvo-upokojencev-postojna_42.jpg
  • : _drutvo-upokojencev-postojna_25.jpg
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.