Koronarno društvo Postojna

Koronarno društvo Postojna je bilo ustanovljeno leta 1991, od leta 2003 je vključeno v Zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije in sledi svojemu poslanstvu. Vanj so vključeni koronarni bolniki in njihovi svojci iz občin Postojna in Pivka. Člani društva so tudi osebe s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni.
Društvo se ukvarja z zdravstveno preventivo, ki temelji na strokovnih dognanjih in sodobnih načelih rehabilitacije srčno- žilnih bolnikov. Predstavlja nadgradnjo kontrolirane, medicinsko vodene rehabilitacije začete v bolnišnici in zdravilišču.
Vizija društva je zagotoviti pomoč vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno-žilnih bolezni.
Cilj je vsem koronarnim bolnikom omogočiti  nadaljevanje rehabilitacije čim bližje kraju njihovega bivanja in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Prav tako je cilj širitev delovanja društva na sosednje občine, ki še nimajo organiziranih aktivnosti za vseživljenjsko rehabilitacijo koronarnih  bolnikov.
Koronarna bolezen je ena izmed najpogostejših vzrokov smrti, zato si v društvu prizadevamo preprečevati nastanek in napredovanje srčnih bolezni z navajanjem članov na zdrav življenjski slog. Ta zajema redno organizirano, strokovno vodeno telesno vadbo, zdrav način prehranjevanja, ozaveščanje članov z organizacijo zdravstvenih predavanj ter organiziranim druženjem v obliki letne izvedbe pohodov, izletov, piknika ter letne -tedenske obnovitvene rehabilitacije v enem izmed zdravilišč. S tem si člani izboljšujejo svoje zdravstveno stanje. Redni letni pohod po društveni Srčni poti organiziramo ob koncu septembra (ob svetovnem dnevu srca) tudi za vse ostale občane.

Kontakt

Epošta: koronarnodrustvopostojna@siol.net
Spletna stran: www.koronarno-postojna.si
   
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.