Prostor, društvo za arhitekturo in prostor

Društvo PROSTOR je bilo ustanovljeno poleti 2016 z namenom ozaveščanje pomenu prostora in arhitekture. Predsednica je Karmen Tomažič, prostorska načrtovalka. Društvo deluje večinoma v Postojni. Med prvenstvene naloge sodi oživljanje Tržaške ceste, kjer smo začeli leta 2016 s projektom “KJE JE PROSTOR V POSTOJNI?”, nato s projektom CELOSTNA URBANA PRENOVA MESTNEGA JEDRA POSTOJNE in različnimi prostorskimi intervencijami s katerimi želimo prebivalce spodbuditi k kritičnemu razmišljanju o javnem prostoru in njegovi (drugačni) rabi. S svojim delovanjem povezujemo različne deležnike v prostoru, zagovarjamo tezo, da je prostor prilagojen najšibkejšim uporabnikom (otroci, starejši, invalidi) prijazen in varen tudi do ostalih. V želji oživljanja in ohranjanja javnega prostora smo se podali tudi na druga področja, od kulinarike, kulture, organizacije različnih dogodkov. Zadnja leta društvo deluje na področju trajnosti, predvsem ozaveščamo o problematiki hitre mode in rešitvah, kjer z društvom Lokalc že leta organiziramo Izmenjevalnice oblačil, v letu 2022 in 2023 pa preko participativnega proračuna izvajamo projekt NOVO ŽIVLJENJE ODRABLJENIH STVARI. Aktivno se ukvarjamo tudi z mobilnostjo, vsako leto izvajamo PEŠBUS in sodelujemo pri izvajanju EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI.
Zadnja leta smo veliko sodelovali z društvom Lokalc in sicer smo s skupnimi močmi izpeljali počitniške delavnice za otroke (šivanje), senčno gledališče in kup različnih delavnic namenjenih otrokom.
V letošnjem letu se bomo posvetili kulinariki in sicer delavnicam izdelave domače pašte, ki jih bomo izvajali na dveh lokacijah, v Ilirski Bistrici in Postojni.

Kontakt

Spletna stran: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064858384264
   
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.