Društvo Vezi

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« je nevladna organizacija, ki deluje na področju duševnega zdravja v skupnosti. Pri MDDSZEM ima status humanitarne organizacije in deluje v javnem interesu. V Postojni delujemo s programom stanovanjske skupine od leta 2005.
Društvo izvaja tri javne socialno varstvene programe: Mreža dnevnih centrov, Mreža stanovanjskih skupin in Stanovanjska skupina Podgrad znotraj katerih se izvajajo številne aktivnosti, dejavnosti in različni projekti. Vsem trem programom je s strani Socialne zbornice Slovenije podeljena strokovna verifikacijska listina, na podlagi katere smo s strani MDDSZEM večletno financirani.

Program Mreža stanovanjskih skupin, v sklopu katerega deluje tudi stanovanjska skupina Postojna, je namenjen polnoletnim osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi različnih razlogov (zdravstvene težave, socialne stiske, nerazumevanje, osamljenost in drugo) ne zmorejo več živeti v svojem domačem okolju in za vsakdanje življenje potrebujejo strokovno pomoč, podporo in vodenje. Program  jim omogoča psihosocialno rehabilitacijo v skupnosti in deluje v skladu z njihovimi potrebami.
Pri strokovnem delu delamo po metodi dela s posameznikom in skupino, naravnani smo skupnostno v smeri povezovanja in timskega dela.

Kontakt

Epošta: info@drustvovezi.org
Spletna stran: www.drustvovezi.org
  facebook.com/drustvovezi
   
GSM: 031 649 288
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.