Jaz, ti, mi, oni ... GDPR!

Osebni podatki

Osebni podatek je katerikoli podatek o lastnostih,  stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.). Vir: E- uprava

 

Varstvo osebnih podatkov - GDPR

Že 25. maja 2018 je v veljavo stopila nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov, bolj znana kot uredba GDPR, nova pravila veljajo tudi za nevladne organizacije. Kljub temu še vedno lahko opazimo, da nekatere organizacije kljub jasnim pravilom in odločbam izrabljajo osebne podatke v namene promocije, prodaje ... Nevladne organizacije neposredno zavezuje evropska splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (uredba GDPR). Ta ureja, kdaj lahko nevladne organizacije osebne podatke sploh zbirajo (o svojih članih, uporabnikih, strankah …), kako jih lahko uporabljajo in katere so njihove glavne obveznosti. Ena pomembnejših nalog in tudi najbolj obsežna je ta, da popišete zbirke (evidence) osebnih podatkov, ki nastajajo v vaši organizaciji, in dobite privolitev svojih članov o uporabi njihovih podatkov v namene razvoja in promocije organizacije, katere član ste.

 

Petkova iskrica
Osebnost je neponovljiva celota, ki ima svoj čar. Dovolimo si vzeti pravico, da odločamo, kdo ima dovoljenje, da uporablja informacije o naši osebnosti v poslovne namene. Jan Kovačič, Taktika plus

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.