Pridobivanje sredstev

Pridobivanje sredstev ali fundraising je način financiranja, ki ga bolj ali manj uporabljajo nevladne organizacije. O pridobivanju sredstev prav v nevladnih organizacijah bomo več izvedeli tudi na delavnici, ki jo za vas pripravljamo 7. 5. ob 10. uri in bo potekala v živo v Podjetniškem inkubatorju v Postojni (Veliki Otok 44b). Več o delavnici in prijave na povezavi: https://www.boreo.si/dogodki/usposabljanja/438.


Viri financiranja

Pri pridobivanju sredstev se moramo zavedati, da moramo pridobivanju sredstev nameniti tudi nekaj časa. Več sredstev naša organizacija potrebuje, več časa moramo nameniti pridobivanju teh sredstev. Pri tem pa je pomembna tudi transparentnost. Tudi zato, ker se nekateri viri (donatorji, sponzorji ...) želijo prepričati o organizaciji in ji brez predhodnega poznavanja dela ali vidnih referenc ne bodo zaupali večje količine sredstev.

In kaj so viri financiranja? Klasični viri financiranja so predvsem članarine, donacije, sponzorstva, razpisi ...


Članarine

Članarina je (najpogosteje letni) prispevek organizacije. Načeloma članarina ne pokriva celoletnega delovanja organizacije, zato mora slednja načrtovati tudi druge prihodke. Članarina naj bo določena tako, da jo lahko plača vsak, ki želi biti član tovrstne organizacije.


Sponzorstva

Sponzorstvo je pogodbeni odnos med sponzorjem in sponzoriranim. Sponzor se s pogodbo zaveže nameniti določena sredstva (lahko so finančna, lahko pa v obliki storitev ali blaga) za delovanje organizacije, hkrati pa s tem pridobi promocijo v javnosti. Sponzoriranec se zaveže, da bo to promocijo izvedel v skladu s sponzorsko pogodbo.


Donacija

Za razliko od sponzorstva je donatorstvo (donacija, doniranje, darilo) neodplačen in nekomercialen dogovor, za katerega donator (dajalec donacije) ne pričakuje povračila. Donatorstvo je lahko tudi anonimno. Donator z dajanjem sredstev ne pričakuje protistoritve (promocije), ki bi mu koristila. Namen donacije je finančna ali materialna podpora organizaciji, ki izvaja splošne družbene koristi npr. aktivnosti v humanitarne, športne, znanstvene, ekološke in druge dobrodelne namene.

Najbolj znana donacija je 1 % dohodnine.


Razpisi

Razpisi so nepovratna sredstva, ki jih podeljujejo različne (javne in zasebne) inštitucije. Delimo jih na občinske, nacionalne in evropske. Pri tem imajo manjše organizacije (odvisno od partnerstev) najboljše možnosti na občinskih razpisih, ne izključuje pa se tudi možnost pridobivanja sredstev s strani EU. Razpisi so namenjeni različnim področjem delovanja. Nevladnim organizacijam so namenjeni številni razpisi, ki jih objavljamo tudi na naši spletni strani boreo.si/razpisi. O tem, kdo bo v razpisu pridobil sredstva, pa odločajo malenkosti, zato vas vabimo, da se ob pisanju razpisne dokumentacije obrnete na stičišče nevladnih organizacij v vaši regiji. Vsa stičišča smo združena v mrežo ZaNVO, ki jo najdete na: zanvo.org.


Petkova iskrica

Denarja je dovolj, samo razporediti ga je treba enakomerno.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.