Transparentnost - zakaj in kako

Transparentnost delovanja v nevladnih organizacijah je še vedno precej nova tema, če sodimo po tem, koliko in kakšne podatke različne NVO same objavljamo. Razen zakonsko predpisanih informacij iz letnih poročil, ki so objavljena na Ajpes-u, je teh objavljenih podatkov malo oz. se tega še vedno poslužuje majhno število NVO.

Transparentnost delovanja v NVO je pomembna zaradi naše verodostojnosti in učinkovitosti. Za razliko od podjetij se delovanje nevladnih organizacij ne osredotoča na finančni dobiček, ampak na nek drug družbeni učinek, ki je odvisen od področja delovanja NVO. Tudi to je eden od razlogov, zakaj postane transparentnost še bolj pomembna pri dokazovanju rezultatov in tudi odgovornosti. V tem blogu se bomo malo poglobili v to, kako transparentnost povečuje zaupanje v organizacijo, občutek odgovornosti znotraj organizacije in s tem poveča prepoznavnost in vpliv organizacije v okolju.

NVO v svoje delovanje vključujemo različne deležnike: javne institucije, gospodarske subjekte, splošno javnost, prostovoljce, donatorje … Transparentnost je v tem primeru pomemben gradnik zaupanja, saj omogoča vpogled v rezultate in učinke našega dela, v procese odločanja in ostale aktivnosti, ki niso razvidne iz finančnih poročil. Ko ima javnost dostop do konkretnih in jasnih informacij, je tudi posameznikom lažje predstaviti, da njihov doprinos lahko pripelje do oprijemljivih sprememb v družbi. Transparentnost je neločljivo povezana tudi s participativnimi procesi, saj na ta način posameznike lažje prepričamo, da se aktivno vključujejo v družbo, to pa vodi v lažje prepoznavanje in naslavljanje potreb v lokalni skupnosti.

Večjo transparentnost v naših NVO dosežemo na različne načine. Prvi korak je lahko objava informacij na spletni strani. Pri tem si lahko bistveno pomagamo z aplikacijo Oprti računi, ki jo skupaj z vsemi navodili najdete na spletni povezavi: https://odprtiracuni-nvo.djnd.si/, in je vsem NVO dostopna brezplačno. Poleg objave v aplikaciji je potrebna tudi redna komunikacija teh podatkov na spletnih straneh in družbenih omrežjih, ki jih upravljamo v organizaciji, in seveda skrb za ažurnost vseh predstavljenih informacij. Če javnost skozi participativne procese redno vključujete tudi v procese odločanja in nastavljanja strategij, ste velik del zaupanja v organizacijo že zgradili.

Pri vsem naštetem hitro pridemo do zaključka, da transparentnost ne sme ostati zgolj črka na papirju, ampak mora biti temeljno načelo pri vsakodnevnem delovanju organizacije, saj tako krepimo verodostojnost našega dela, ki nam omogoča lažje sodelovanje znotraj in zunaj našega sektorja in smo na ta način lahko veliko bolj učinkoviti pri naslavljanju potreb v družbi. Ob vsem naštetem pa smo s transparentnim delovanjem lahko zgled ostalim organizacijam znotraj nevladnega sektorja in, še pomembneje, zunaj njega.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.