Ustvarjalno v novo leto

Začetek leta je kot nalašč za nove načrte. Vsi si želimo, da bi naši načrti skozi leto dobivali konkretnejšo obliko in se časovno in vsebinsko uresničevali, kot smo si zamislili. Včasih ne gre vse po načrtih, vendar nam dejstvo, da je celo leto pred nami, vliva veliko volje in elana.

 

Tudi na Boreu smo si pripravili načrt. In čemu bomo letos dali največ poudarka?

 

Projekt revitalizacije stare porodnišnice kot družbenega centra nevladnih organizacij je aktualen že celo desetletje, vendar si želimo, da bi letos končno dobil konkretnejšo obliko. V ta namen smo pripravili vprašalnik o potrebah NVO v postojnski občini, ki je vam je še danes na voljo na tej povezavi https://boreo.si/stara.php. (Foto: Boštjan Martinjak)

Veseli nas dejstvo, da je zanimanja za ta projekt tako med nevladnimi organizacijami kot tudi v medijskem prostoru precej, ker to pomeni, da potrebe in interes obstajajo.


Veliko bomo delali na participativnih procesih v vseh šestih občinah v naši regiji. Participacija civilne družbe pri procesih odločanja v lokalnih skupnostih namreč prinaša več zadovoljstva in seznanjenosti z dogajanjem med občankami in občani. Na drugi strani pa je lahko dobro vodilo za občinske odločevalce. Ker verjamemo v rek: »Zadovoljen občan, uspešen župan,« bomo procesom participacije z veseljem posvetili naš čas. (Foto: Anja Halik)

Tudi v letošnjem letu pripravljamo več izobraževanj, namenjenih članom nevladnih organizacij. Pri svojem delu nevladniki pokrivamo različna področja, velikokrat potrebujemo tudi znanja, ki niso povsem povezana s področjem našega delovanja, so pa za uspešno delo nujno potrebna. Pri vsebinski pripravi izobraževanj se bomo posvetili tistim, ki ste jih vi sami v preteklem letu največkrat izpostavili.

 

Razpisi so stalnica pri delovanju NVO. Prinašajo sredstva in odpirajo možnosti za uresničevanje aktivnosti in ciljev. Zato bomo letos vzpostavili delovne skupine za pregled razpisov, s pomočjo katerih bomo poskušali razpise prevetriti, jih narediti uporabnikom prijazne in zagotoviti, da ustrezajo potrebam lokalne skupnosti kot celote.

 

Pripravljamo tudi sklop NVO obvestilnik, ki bo postal del naše spletne strani. V njem želimo predstaviti nevladne organizacije v naši regiji, s čim se ukvarjate in kaj lahko ponudite drugim organizacijam in posameznikom. Tak obvestilnik bo omogočil lažje mreženje med organizacijami in boljšo dostopnost do dogajanja in aktivnosti v naši regiji. Do 15. 1. pričakujemo opise vaših organizacij na naš e-naslov: info@boreo.si. Predstavitev naj vsebuje tudi vaše redne aktivnosti, tržne dejavnosti (če jih imate) in povezavo do spletne strani oziroma drugih strani vaše organizacije.

 

Zagotovo pa se naši načrti tudi z novim letom ne spreminjajo v tem, da vam bomo kot vsa leta do zdaj na voljo za pomoč pri prijavah na razpise, mentoriranjih, izobraževanjih in ostalih izzivih, s katerimi se ob delovanju vaše nevladne organizacije soočate.

 

Petkova iskrica

Ustvarjalnosti ne moreš porabiti. Bolj jo uporabljaš, več je imaš. (Oscar Wilde)

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.