Povezani v Regijsko mrežo NVO

V malem morju NVO se nemalokrat zazdi, da so željeni rezultati in vizije organizacij kljub srditim nevladniškim bitkam in načrtovanjem veličastnih projektov le medle slike prihodnosti, ki prihajajo prepočasi in medtem skorajda polzijo skozi prste.

Vas je kdaj prešinilo, kako bi vendar bilo, če bi bilo več ljudi – tistih, ki prav tako vneto iščejo rešitve za boljši jutri, in tistih, ki si tako pogumno utirajo poti do ciljev in vztrajajo kljub navidez nemogočim preprekam?

Samostojen nastop in zagovarjanje interesov organizacije je prav poseben podvig, vendar pogosto neuspešen v doseganju ciljev. Ključ do uspešnega delovanja nevladnih organizacij tiči prav v povezovanju z lokalno skupnostjo in ciljnim občinstvom, mreženju s sorodnimi organizacijami in dobrem poznavanju lokalnega okolja.

Opažamo, da je tovrstnega povezovanja na nivoju občin in regij občutno premalo, zato smo v regijskem stičišču nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije Boreo sklenili vzpostaviti Regijsko mrežo nevladnih organizacij.

Zakaj Regijska mreža nevladnih organizacij?
- izboljšanje pogojev delovanja NVO;
- vzpostavitev učinkovitega komuniciranja in sodelovanja med NVO;
- od zagovorništva posameznih interesov do skupnega zagovorništva NVO na lokalni ravni;
- izboljšan dostop do lokalne skupnosti in državnih institucij;
- informiranje članov mreže o razpisih in priložnostih;
- posredovanje informacij o dejavnostih NVO širši javnosti in med organizacijami;
- spremljanje potreb in uveljavljanje pobud NVO.

Vse organizacije s sedežem v Primorsko-notranjski regiji se lahko v mrežo vključijo prostovoljno, članstvo v mreži pa ne prinaša nobene obveznosti. Vpis v mrežo NVO je možen na povezavi https://www.boreo.si/pristopna.

Tudi vas lepo vabimo k pridružitvi v mrežo NVO, da s skupnimi močmi utremo pot v lepšo, bolj povezano prihodnost!

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.