Participacija tako in drugače

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je participacija udeležba in sodelovanje. Za izraz participirati se kot sopomenka uporablja tudi beseda soodločati. Iz tega lahko sklepamo, da primerne slovenske besede, ki bi lahko popolnoma nadomestila participacijo, trenutno še nimamo. Zagotovo pa pojem participacije zajema vse te izraze, ki smo jih našteli, torej udeležbo, sodelovanje in soodločanje.
Danes bomo govorili o primeru participacije, ko je pomembno predvsem soodločanje. V mislih imamo recimo soodločanje občank in občanov pri participativnem proračunu. V postojnski občini je lani novembra steklo že drugo glasovanje o predlogih za participativni proračun. Predlogi so bili v primerjavi s prvo rundo bolje definirani, več je bilo takih, ki so ustrezali pogojem, in več je bilo predlogov z 'mehko' vsebino v primerjavi s prvo izvedbo. Precej višja je bila tudi udeležba na glasovanju o predlogih.
Vse to nam daje vedeti, da so ljudje bolj začutili bistvo, smisel in delovanje participativnega proračuna. Ljudje, ki sodelujejo v taki participaciji, se bolj zavedajo pomena in vrednosti občinskih investicij, ki služijo nam vsem. Župani in občinske uprave, ki sodelujejo v tem, pa bolje razumejo potrebe lokalnega prebivalstva in lažje začrtajo smeri razvoja občine. Zaradi vseh teh razlogov si seveda želimo, da bi participativni proračun imele vse občine v naši regiji. Problem nastane pri majhnih občinah, oziroma občinah z relativno malo prebivalci in dokaj nizkimi proračuni. Izogniti se namreč želimo situacijam, ko bi stroški same izvedbe zbiranja predlogov, informiranja javnosti in glasovanja po višini že skoraj dohiteli višino sredstev, namenjenih izvedbi projektov participativnega proračuna.
Da bi županom in občinskim upravam omogočili skrbno in smiselno porabo sredstev, občankam in občanom pa zagotovili možnost participacije, bomo skupaj z ostalimi regijskimi stičišči pripravili še druge sistematizirane načine soodločanja. V svojem bistvu sicer morda ne bodo dosegali standarda za participativni proračun, bodo pa bistveno pripomogli k aktivnejši vlogi občank in občanov pri soodločanju o razvoju njihovih občin. Torej – participacijo v vse občine! Več pa seveda kdaj drugič.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.